Ειδική Αθλητική διατροφή

Οι αθλητές είναι μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη κατηγορία η οποία απαιτεί την κατάλληλη επαγγελματική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψιν το είδος του αθλήματος και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του.
Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός διατροφικού προγράμματος στα μέτρα του αθλητή, καθώς η διατροφή μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία του, αυξάνοντας την απόδοση του έως και 20%.

Ειδική Αθλητική διατροφή